Životné prostredie

Spoločnosť CD – profil s.r.o. vykonáva svoju podnikateľskú činnosť so zreteľom na životné prostredie. Venujeme zvýšenú pozornosť zeleni nie len v areáli spoločnosti, ale aj mimo areálu a to prostredníctvom maximalizácie zelených plôch a neustálej výsadby nových stromčekov.