Organizácie

Materské centrum Zornička

Zmyslom materského centra je pomôcť žene na materskej dovolenke nájsť súlad medzi tým, ako byť dobrou matkou a zároveň „nevypadnúť“ zo spoločenského života. 

 

Naša stonožka n.o.

Je súkromná materská škola, v ktorej si deti rozširujú svoje vedomosti, schopnosti a zručnosti prostredníctvom zážitkového učenia. Deti sú tak vynikajúco pripravené na vstup do základnej školy.

Klub slovenských turistov Liptova -  Národný výstup na Kriváň

Národný výstup na Kriváň sa koná každoročne v mesiaci august po značkovaných chodníkoch od Troch studničiek a Jámskeho plesa. 

ZATÚLANÝ CHLPÁČIK - psia nádej

Občianske združenie ZATÚLANÝ CHLPÁČIK - psia nádej bol založený v roku 2011 s cieľom poskytovať dočasnú opateru túlavým, opusteným, strateným a týraným psíkom a mačičkám.

Popri opatere aktívne pracujú aj na hľadaní pôvodného majiteľa alebo nového domova. Cieľom združenia je zamedziť nekontrolovateľnému množeniu psíkov prostredníctvom kastrácii.