Automatizovaná linka

V roku 2020 sme spustili do prevádzky automatizovanú výrobnú linku, ktorá v sebe integruje výrobu profilov technológiou valcovania spolu s balením produktov do zmršťovacej fólie.