Vedenie spoločnosti

Ing. Karol Durný

Je absolventom Vysokej školy dopravnej v Žiline. V spoločnosti zastáva funkciu generálneho riaditeľa, zodpovedá za strategické riadenie spoločnosti. Pochádza z Liptovského Mikuláša.

Ing. Zdenko Majerík

Vyštudoval Vysokú školu dopravnú v Žiline. V spoločnosti zastáva funkciu obchodného riaditeľa, zodpovedá za nákupno-predajné aktivity spoločnosti. Pochádza z Liptovského Mikuláša.

Vladimír Majerík

Má vyše 30 rokov odbornej praxe v oblasti strojárenskej výroby. V spoločnosti zastáva funkciu technického riaditeľa, zodpovedá za technologický proces produkcie spoločnosti.