Projekty

Projekt - OP KaHR

Inovácia výroby začala – realizovali sme projekt v rámci OP KaHR!
Spoločnosť CD - profil s.r.o. zrealizovala projekt Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti CD - profil s.r.o. prostredníctvom inovatívnej technológie v rámci programu OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

V rámci realizácie projektu prebehli aktivity:

Hlavné aktivity:

Aktivita 1 - Mobilné meracie zariadenie -bodový 3D skener na 6 osovom ramene
Activity 2 – Continuous optical control system 2 pcs
Activity 3 – Automatic welding of endless metallic tapes on production lines 3 pcs    
Activity 4 – Laser welding unit

Podporné aktivity:

Riadenie projektu
Publicita a informovanosť

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti na trhu prostredníctvom zavedenia inovatívnej vyspelej technológie do výrobného procesu.

Špecifické ciele (výsledky projektu):

zvýšenie presnosti výroby, zníženie kazovosti a odpadkovosti výroby
- vytvorenie nových pracovných miest
- zvýšenie efektívnosti a kapacity výroby
- zvýšenie kvality a rozšírenie sortimentu vyrábaných výrobkov

Dátum začiatku realizácie projektu: 09/2015
Dátum ukončenia realizácie: 11/2015

Schválená výška NFP na projektu: 161 254,29 Eur
Celkové oprávnené výdavky projektu: 268 757,15 Eur

Miesto realizácie projektu:

CD - profil s.r.o., 1. mája 2070, Liptovský Mikuláš
Internetová stránka riadiaceho orgánu: www.mhsr.sk
Internetová stránka Operačného programu: www.opkahr.sk
Fond EÚ:Európsky fond regionálneho rozvoja

CD profil Eu Pics CD profil Eu Pics CD profil Eu Pics CD profil Eu Pics
CD profil Eu Pics CD profil Eu Pics CD profil Eu Pics CD profil Eu Pics