Podporujeme

Mozaika CD profil

V rámci konceptu spoločensky zodpovedného podnikania sa CD – profil s.r.o. snaží integrovať do svojich aktivít spoločenský záujem. Tento vznikol na dobrovoľnej báze. Výsledkom je zvýšenie kvality  života zamestnancov, miestnych komunít a ostatných zainteresovaných subjektov. Firma sa snaží podnikať tak, aby z procesov a výsledkov podnikania mal prospech široký okruh ľudí. Podnikať dnes už nie je problém. Ale podnikať zodpovedne, to je dlhodobý záväzok voči všetkým záujmovým skupinám.

Každoročne preto podporujeme finančnými a materiálnymi dotáciami rôzne občianske združenia, spolky, neziskové organizácie prípadne jednotlivcov pôsobiacich v oblasti športu a kultúry.