Vízia, hodnoty, stratégia

Vízia

Našou víziou je byť dynamickou, uznávanou, inovatívnou strojárskou firmou so stabilným podielom na trhu s valcovanými profilmi. Orientujeme sa na dlhodobú finančnú stabilitu, zvyšovanie konkurencieschopnosti prostredníctvom neustálej inovácie výrobných procesov. Cieľom je upevniť si postavenie na domácom trhu a rozšíriť pole pôsobnosti na medzinárodných trhoch so zreteľom na trvalé zvyšovanie spokojnosti zákazníkov.

Hodnoty

Rešpektujeme zákazníkov aj zamestnancov. Sme spoľahliví a vystupujeme férovo. Sme otvorení novým príležitostiam a nápadom. Podporujeme regionálnu zamestnanosť. Nechýba nám odvaha a rozhodnosť. Riadime sa princípmi kvality. A vďaka odbornosti a zodpovednosti môžeme prekonávať hranice.

Stratégia

Základnou stratégiou firmy je splniť očakávania zákazníka a posilniť konkurencieschopnosť našich výrobkov. Zároveň chceme znižovať energetickú náročnosť firmy prostredníctvom obnoviteľných zdrojov a prispievať k ochrane životného prostredia cez environmentálne aktivity. Naša stratégia sa opiera hodnoty, ktoré nám pomôžu túto stratégiu naplniť.