Delenie

Naša spoločnosť delí vstupný materiál na deliacich linkách, na ktorých vieme flexibilne prispôsobiť šírky delených pások podľa požiadavky klienta na profil. Vstupným materiálom sú oceľové zvitky z pozinkovaného alebo čierneho plechu valcovaného za studena alebo za tepla. Hrúbka materiálu na delenie sa pohybuje v rozmedzí 0,6 – 2,5 mm. Pri delení rešpektujeme požiadavky klientov s ohľadom na minimalizáciu odrezkov, čím zabezpečujeme hospodárnosť celého výrobného procesu.