Balenie

Balenie sa popri valcovaní a lisovaní stalo súčasťou portfólia služieb CD – profil s.r.o.. Po ukončení výrobného procesu sa všetky hotového výrobky balia tak, aby sa vytvorili podmienky na hospodárne skladovanie, prepravu, manipuláciu a ochranu výrobku pred vplyvmi vonkajšieho prostredia. Balenie však zabezpečuje aj splnenie hygienických, estetických a ekologických požiadaviek spotrebiteľa a spoločnosti.

V rámci baliacich podmienok plne rešpektujeme a flexibilne reagujeme na požiadavky klienta. Na balenie hotových výrobkov používame drevené ohrádky a kartónové balenia. V prípade zámorských balení požívame špeciálne IPPC palety a vysúšadlá, ktoré chránia kvalitu hotových výrobkov pred pôsobením mechanických, klimatických a biologických vplyvov.

Baliaci proces je zefektívnený baliacou linkou, vďaka ktorej môžeme baliť hotové výrobky do teplom zmrštiteľnej fólie alebo do sáčkov podľa požiadavky klienta.