Zváranie laserom

Súčasne s valcovaním vykonávame kontinuálne zváranie laserom priamo v linke počas valcovania. Hrúbka profilu vhodného na zváranie sa pohybuje v rozmedzí 1 - 2,5 mm. Profil vhodný určený na zváranie laserom môže byť vyrobený nie len z pozinkovaného plechu, ale aj z čierneho plechu valcovaného za studena alebo za tepla. Pri pozinkovanom plechu je zvar nasledovne protikorózne ošetrovaný pokovovaním. Technológia zvárania laserom umožňuje vyrábať komplikované tvary profilov.

Zvaranie laserom