Výroba

Spoločnosť CD - profil s.r.o. predstavuje vysokoefektívnu a flexibilnú organizáciu zameranú na tvárnenie ocele za studena - valcovaním, lisovaním a dierovaním.

Vstupný materiál, pozinkovaný plech alebo čierny plech lisovaný za studena alebo za tepla,  je delený na deliacich linkách, ktoré sú súčasťou strojového vybavenia firmy. Výroba profilov sa realizuje na jednoúčelových a univerzálnych valcovacích linkách, ktoré umožňujú aj dierovanie a pozdĺžne zváranie laserom. Technológia zvárania laserom umožňuje zvárať rôzne tvary profilov, ale aj rôzne druhy materiálov.

Spoločnosť CD - profil s.r.o. disponuje niekoľkými mechanickými, hydraulickými, výstredníkovými lismi, pokovovacím zariadením a rôznym súvisiacim strojovým príslušenstvom.

Valcovacie linky sú výlučne projektované priamo v spoločnosti CD - profil s.r.o. a z časti aj priamo vo firme vyrábané.