Kvalita

Základnou stratégiou kvality je naplnenie očakávaní zákazníka a zameranie sa na konkurencieschopnosť našich výrobkov. Na naplnenie tejto stratégie sa spoločnosť riadi princípmi politiky kvality. Všetci naši zamestnanci sú povinní riadiť sa politikou kvality pri výkone pracovaných povinností. Vďaka dodržiavaniu týchto princípov je spoločnosť CD – profil s.r.o. držiteľom certifikátu podľa ISO 9001:2015, ako aj niekoľkých zahraničných certifikátov. 

Certifikát DIN EN ISO 9001:2015
Certifikát kvality udelil SKQS - Slovenská spoločnosť pre systémy riadenia a systémy kvality, s.r.o.

Významný exportér Slovenskej republiky
Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s. vyhodnotilo spoločnosť CD - profil s.r.o. ako významného exportéra Slovenskej republiky za rok 2015.

Bezpečnosť dodávateľského reťazca ISO 28000
Reagujeme pružne na požiadavky našich zákazníkov a preto sme sa certifikovali podľa normy ISO 28000. Certifikát zaručuje, že aktívne riadime riziká v rámci dodávateľského reťazca s cieľom zníženia a prevencie strát.

Významný exportér Slovenskej republiky         Systém manažérstva kvality         politika kvality

politika kvality        ISO 28000        Certifikát valcovanie za studena