Technológia

Naše technologické možnosti a postupy sa prispôsobujú požiadavkám zákazníka. Snahou je, čo najefektívnejšie navrhnúť technologický postup pri rešpektovaní noriem súvisiacich s tvárnením plechu. K hlavným úlohám patrí zhotovenie výkresovej dokumentácie na výrobu určitého výrobku, podľa požiadaviek klienta, pričom potrebné nástroje, technologické zariadenia a pracovné sily sa určia podľa špecifickosti, kvality a náročnosti výrobku.