Kultúra

Miroslav Kasprzyk

Jeden z popredných slovenských mímov. Vyučuje v dielňach po Slovensku, má vlastné štúdio pantomímy pri CVČ v Liptovskom Mikuláši. Je autorom a realizátorom jediného slovenského amatérskeho festivalu zameraného na pohyb a pantomímu - festival PAN, „Medzinárodný festival pantomímy a pohybových divadiel“, ktorého prebehlo už jedenásť ročníkov, aj za účasti zahraničných hostí a lektorov.

Hornoliptovský kurucký regiment Vavrišovo - Bitka pri Vavrišove

Hornoliptovský kurucký regiment Vavrišovo vznikol ako dobrovoľné združenie záujemcov a fanúšikov regionálnej histórie so zvláštnym zameraním na Bitku pri Varišove „Švihrovskú“ r. 1709.

Pozn.: Bitka pri Vavrišove bola v roku 1709 jedna z posledných počas povstania Františka II. Rákociho. V bitke sa stretlo cisárske vojsko labancov s Rákociho kuruckými vojskami. Menej početné cisárske vojsko použilo na tie časy netradičný šiancový obranný systém. Cisárske vojská uzatvorili Liptovskú kotlinu, povstalecké vojská sa snažili preraziť cez vybudovanú obranu. Kuruci dostali v záverečnej fáze napriek vojenskej prevahe povel na ústup, takže bitka ostala bez víťaza.

Mesto Liptovský Mikuláš – Stoličné dni

Mesto Liptovský Mikuláš organizuje každoročne koncom júna Stoličné dni, ktoré sú súčasťou otvorenia letnej sezóny v regióne Liptov. Súčasťou Stoličných dní je aj jarmok s tradičným predajom a ľudovými remeslami.

Mesto Liptovský Mikuláš – Mikulášsky jarmok

Mikulášsky jarmok je tradičné podujatie spojené s jarmokom a s kultúrnymi podujatiami, ktorý sa koná pravidelne pred Vianocami.