Zeleno poslovanje

Tvrtka CD - profil s.r.o.(d.o.o.) obavlja poslovanje vodeći brigu o životnom okolišu. Tijekom procesa proizvodnje vodimo pažnju na preventivne mjere kako bi se smanjio utjecaj poslovanja tvrtke na životni okoliš.

Kod uvođenja novih tehnologija i investicija vodimo računa o aspektima okoliša i dajemo prednost izvorima s visokom energetskom učinkovitošću. Uz odgovornost nastavimo sa zaštitom okoliša.

Također vodimo povećanu pažnju stvaranju sigurnih i zdravih radnih uvjeta, trudimo se za maksimalno korištenje resursa i energije, primamo principi predostrožnosti i odgovorne skrbi, čime želimo doprinijeti osiguravanju održivog razvoja.

Strategija primjene naših načela ide zajedno s našim namjerama:

  • poštivati svoje obveze prema važećim zakonima i drugim propisima te uvjete u odnosu na sigurnost, zaštitu okoliša i korištenja energije, potrošnje i učinkovitost
  • kontinuirano poboljšanje uvjeta rada svih zaposlenika, osiguravajući visoke standarde radnog okoliša i sigurnosnu opremu
  • smanjivanje radnih i enviromentalnih rizika koje proizlaze iz prisutnosti i djelovanju tehnologija i njihovog korištenja
  • zaštite okoliša od onečišćenja i onečišćenja opasnim i štetnim tvarima
  • provoditi preventivne i troškovno učinkovite mjere usmjerene na uštedu energije s ciljem trajne održivosti resursa kod razvoja tvrtke
  • promicati uporabu obnovljivih izvora energije i povećati udio sredstava koji se koristi za snižavanje stope produkcije CO2
  • educirati i voditi sve zaposlenike u tvrtki kako bi se osiguralo da načelo
  • zaštite zdravlja, sigurnosti, zaštite okoliša, gospodarenje energijom i održivost resursa će postati dio njihovog svakodnevnog posla