Zavarivanje laserom

Istovremeno s valjanjem obavljamo kontinuirano zavarivanje laserom u lasersorj liniji za vrijeme valjanja. Debljina profila koji je prikladan za zavarivanje je u rasponu od 1 do 2,5 mm. Profil pogodan za namjeravano lasersko zavarivanje može biti  samo od pocinčanog čeličnog lima, ali i iz crnog lima na hladno valjanog ili valjanog na vruće. Kod zavarivanog pocinčanog čelika je zavarak onda liječeni sa anti-korozivnom oblogom. Laserska tehnologija zavarivanjem omogućuje proizvodnju složenih oblika profila

Zvaranie laserom