Podržavamo

Mozaika CD profil

U okviru koncepta društveno odgovornog poslovanja, CD - profil d.o.o. pokušava integrirati u svoje aktivnosti  društveni interes. Taj koncept  je osnovan na dobrovoljnoj bazi. Rezultat je bolja kvaliteta života zaposlenika, lokalnih zajednica i drugih zainteresiranih strana. Tvrtka pokušava poslovati tako da iz rezultata poslovanja ima korist širok  spektar ljudi. Poslovati danas  više nije problem. Ali poslovati odgovorno, to je dugoročna u odnosu na sve zainteresirane stranke.

Svake godine,  podržavamo financijskim i materijalnim subvencijama razne građanske udruge, sindikate, neprofitne organizacije ili pojedince aktivne u sportu i kulturi.