Vy viete co my vieme ako.

Valcovanie Lisovanie Valcovanie

Valcovanie

Lisovanie Projekcia profilov

OP KaHR

Inovácia výroby môže začať – začíname realizovať projekt v rámci OP KaHR!

Spoločnosť CD - profil s.r.o. začala realizáciu projektu Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti CD - profil s.r.o. prostredníctvom inovatívnej technológie v rámci programu OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Slovak