Vladimír Majerík

Má vyše 30 rokov odbornej praxe v oblasti strojárenskej výroby.  V spoločnosti zastáva funkciu technického riaditeľa, zodpovedá za technologický proces produkcie spoločnosti.