Ing. Karol Ďurný

Je absolventom Vysokej školy dopravnej v Žiline. V spoločnosti zastáva funkciu generálneho riaditeľa, zodpovedá za strategické riadenie spoločnosti. Pochádza z Liptovského Mikuláša.